Angling Direct Algemene Voorwaarden

Black Ticket Evenment 2023 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Angling Direct Black Ticket Event & Cyber Weekend promoties:

1. De Black Ticket Event Promotie begint om 10:00 (CET) op 1 november 2023 (de "Startdatum") en sluit om 23:59 (CET) op 27 november 2023 (de "Einddatum"). Kortingen zijn alleen geldig gedurende deze periode. Kortingen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere kortingen of promoties en kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegepast.

2. De Black Ticket Event-aanbiedingen zijn alleen geldig op www.anglingdirect.nl

3. De verpakking van sommige artikelen kan beschadigd, vuil of vies zijn, omdat sommige promotieartikelen uitverkoopartikelen zijn. 

4. Aangezien dit een uitverkoop is, worden producten verkocht "zoals ze zijn" en worden er geen ruilingen of retourneringen verwerkt voor deze uitverkoopartikelen. 

5. Artikelen die deel uitmaken van het Black Ticket Event zijn alleen verkrijgbaar tegen de speciale verkoopprijs uit onze huidige voorraad. 

6. Er hoeft geen voorraad te worden besteld bij de leverancier om aan de vraag van de klant te voldoen 

7. De verwerking van online bestellingen kan tot 10-14 werkdagen duren, afhankelijk van de bestelde producten. 

8. Alle prijzen zijn zoals weergegeven op de site. Kortingen zijn al berekend en verwerkt in de 'Nu'-prijs. 

9. Alle aankopen zijn "die het eerst komt, het eerst maalt", er is geen garantie voor een succesvolle aankoop van producten in je winkelwagen als een andere klant het eerst heeft afgerekend met producten die beperkt op voorraad zijn. 

10. U ontvangt een e-mail wanneer uw bestelling is verwerkt 

11. Angling Direct behoudt zich het recht voor om (i) deze aanbiedingen te allen tijde te annuleren; (ii) het voordeel voor een individu te annuleren of te weigeren; (iii) deze algemene voorwaarden te wijzigen. 

12. Er kunnen geen andere promoties worden gebruikt in combinatie met de Black Ticket Event 2023 promotie 

13. Kortingen kunnen niet worden gekoppeld

14. Fouten en omissies voorbehouden (E&OE)

15. 10% korting op alles* - De Black Ticket Event 10% korting op alles promotie begint om 10:00 (CET) op 24 november 2023 (de "Startdatum") en sluit om 23:59 ( CET) op 27 november 2023 (de "Einddatum"). Kortingen zijn alleen geldig gedurende deze periode. Korting kan niet worden gebruikt in combinatie met andere kortingen of promoties en kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast.

- Deze aanbieding is beschikbaar op alle producten met onderstaande uitzonderingen.

- De bovenstaande aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen. 10% korting kan niet worden gebruikt in combinatie met andere Black Ticket Event promoties. Er wordt geen verdere korting toegepast op AD Exclusive producten.

- De bovenstaande aanbieding is niet inwisselbaar voor contant geld en kan niet worden overgedragen. Geretourneerde artikelen worden terugbetaald tegen de betaalde kortingsprijs. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten - Angling Direct behoudt zich het recht voor om producten uit te sluiten van de 10% korting.

- De aanbieding is geldig tot 27 november om 23.59 uur CET


AD NL B.V. is een bedrijf dat is opgericht in Nederland onder KVK-nummer: 863029607 (Angling Direct, Wij,Ons). Ons hoofdkantoor bevindt zich op Dirk Hartogweg 14 DC1 Unit 5, 5928 LV, Venlo. Ons BTW-nummer: NL 836029607B01

Toegang tot en gebruik van onze website www.anglingdirect.nl (de « Site ») (inclusief de verkoop en aankoop van producten van de Site) worden beheerst door de volgende voorwaarden:

Gebruiksvoorwaarden van onze website (zie deel A hieronder)

Onze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkopen. (zie deel B hieronder);

Ons privacybeleid, waarin de voorwaarden worden uiteengezet waarop wij alle persoonlijke gegevens verwerken die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt en ons beleid inzake cookies op onze sit.

Door onze Site te gebruiken, bevestigt u dat u de bovenstaande voorwaarden (samen "de algemene voorwaarden") accepteert en dat u ermee instemt om ze te respecteren. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, mag u onze Site niet gebruiken.


Part A - Algemene gebruiksvoorwaarden

 

1. Wijzigingen in deze voorwaarden en de Site

Wij wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd. Telkens wanneer u onze Site wenst te gebruiken, dient u deze voorwaarden te controleren om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

Wij kunnen onze Site van tijd tot tijd wijzigen en bijwerken om wijzigingen in onze producten of de behoeften van onze gebruikers weer te geven.

 

2. Toegang tot de Site

Wij kunnen niet garanderen dat onze Site, of enige inhoud erop, altijd beschikbaar zal zijn of dat het gebruik van de Site ononderbroken zal zijn. We kunnen de beschikbaarheid van het geheel of een deel van onze Site om zakelijke en operationele redenen opschorten, intrekken of beperken. We zullen proberen u op de hoogte te stellen van opschorting of intrekking.

 

3. Gebruikers log-in gegevens

Gebruikers kunnen een account op de Site creëren waarmee ze hun bestellingen kunnen bekijken en volgen, sneller door het betaalproces kunnen gaan, meerdere verzendadressen kunnen opslaan en meer. Accounthouders moeten meestal een gebruikersidentificatiecode en -wachtwoord kiezen. U moet dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en mag deze niet aan derden bekendmaken.

Wij hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of -wachtwoord, door u gekozen of door ons toegewezen, op elk gewenst moment uit te schakelen, als u naar onze redelijke mening niet voldoet aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. U erkent en gaat akkoord dat u verantwoordelijk blijft voor alle gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van de inloggegevens van uw account en dat instructies en acties die via de Site worden verzonden, geacht worden van u afkomstig te zijn als uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn gebruikt.

Als u vermoedt of weet dat iemand anders uw gebruikersidentificatiecode of -wachtwoord kent, moet u dit onmiddellijk melden aan support@anglingdirect.nl

 

4. Hoe u materiaal op onze Site kunt gebruiken

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze Site en het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door auteursrechten en -verdragen overal ter wereld. Dergelijke rechten zijn voorbehouden.

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze Site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder een licentie te verkrijgen om dit te doen van ons of onze licentiegevers.

Als u iets van onze Site afdrukt, kopieert of downloadt wat in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om onze Site te gebruiken onmiddellijk stopgezet en moet u ,naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt retourneren of vernietigen.

 

5. Links

Waar onze Site links naar andere Sites en bronnen van derden bevat worden deze uitsluitend ter informatie verstrekt. Dergelijke koppelingen mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van de gekoppelde websites of informatie die u van hun kunt verkrijgen.

Wij hebben geen controle over de inhoud van die Sites of bronnen.

 

6. Regels voor het koppelen naar onze Site

U mag een koppeling maken naar de startpagina van onze Site, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of misbruikt. U mag geen koppeling maken op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of permissie van onze kant suggereert, waar geen enkele bestaat.

U kunt geen link naar onze Site tot stand brengen op geen enkele website die geen eigendom van u is.

Wij behouden ons het recht om de koppelingsbevoegdheid zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

 

7. Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade

Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele manier, waar het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

Verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op aansprakelijkheid die ontstaat is als gevolg van de levering van producten aan u, die worden uiteengezet in onze leveringsvoorwaarden (zie deel B hieronder).

We sluiten alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden die van toepassing zijn op onze Site of enige inhoud daarop uit.

Als u een zakelijke gebruiker bent: Houd er rekening mee dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor verlies of schade, hetzij in contract, onbillijkheid (inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke plicht, of anderzijds, zelfs als voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van, of onvermogen te gebruiken, onze Site of gebruik van of vertrouwen op de inhoud die wordt weergegeven op onze Site. Verder zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies van winst of inkomsten, verlies van goodwill of gelegenheid of enig indirect of consequentiële verlies van schade.

SAls u een consument bent: houd er rekening mee dat wij onze site alleen voor uw huishoudelijk- en particuliergebruik aanbieden. U gaat akkoord om onze Site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig winstderving, zakelijke verliezen, bedrijfsstagnatie of verlies van zakelijke kansen.

 

8. Inhoud uploaden naar onze Site

Alle inhoud die u upload naar onze site, inclusief beoordeling van onze producten, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij te gebruiken informatie. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw inhoud maar moet ons een beperkte licentie verlenen om de inhoud te gebruiken, op te slaan en te kopiëren en te verspreiden en ter beschikking aan derden te stellen.

Wij hebben het recht om uw identiteit bekend te maken aan elke derde partij die beweert dat inhoud die door u op onze Site is geplaatst of ge-upload een inbreuk vormt op hun intellectuele eigendomsrechten of op hun recht op privacy.

Wij hebben het recht om berichten die u op onze Site plaatst te verwijderen als, naar onze mening, uw bericht niet voldoet aan onze standaard.

 

9. De veiligheid van onze site

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform voor toegang tot onze Site. U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken.

U mag onze Site niet misbruiken door willens en wetens virussen, Trojan horses, wormen, logic bombs of ander malware in te voeren dat schadelijk of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze Site, de server waarop onze Site is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met onze Site.

U mag onze Site niet misbruiken door willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal in te voeren dat schadelijk of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze Site, de server waarop onze Site is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met onze Site.

Door deze bepaling te schenden pleegt u een strafbaar feit volgens de Computer Misuse Act 1990. We zullen dergelijke inbreuken melden bij de relevante wetshandhavingsautoriteiten en we zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending zal uw recht om onze Site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

 

10. Welke wetten zijn van toepassing op geschillen?

U en wij zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Europeese Unie exclusieve jurisdictie hebben.

Als u een bedrijf bent, vallen deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de vorming ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of claims) onder het Engelse recht. We zijn het allebei eens over de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Europeese Unie.

 

11. Onze handelsmerken zijn geregistreerd

"ADVANTA", "ECLIPSE" en "TOTAL ECLIPSE" zijn geregistreerde handelsmerken van Angling Direct B.V. of J.Simpson (Angling) Limited (een bedrijf binnen onze groep). Het is u niet toegestaan deze te gebruiken zonder onze toestemming.


Part B - Algemene leveringsvoorwaarden

 

1. Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden waarop wij producten aan u leveren die u op de Site koopt. Lees deze voorwaarden zorgvuldig voordat u uw bestelling bij ons indient.

 

2. De overeenkomst

2.1. Een contract tussen ons voor de verkoop van onze producten komt alleen tot stand op het moment dat wij uw bestelling accepteren.

2.2. Wanneer u een bestelling plaatst op de Site, zullen we uw bestelbevestiging naar de door u opgegeven e-mail adres sturen. Houd er rekening mee dat de bestelbevestiging niet onze aanvaarding van uw bestelling vormt. Hierin zult u een bestelnummer vermelden en u vertellen wat u besteld heeft, wanneer we uw bestelling accepteren ontvangt u een email met track en trace nummer zodat u deze kunt gebruiken om uw bestelling te volgen op uw account.

2.3. De aanvaarding van uw bestelling en de totstandkoming van het contract vindt plaats wanneer wij u onze aanvaarding van de bestelling of, bij gebrek aan een dergelijke communicatie, aangeven wanneer wij de goederen naar u verzenden.

2.4. Als we uw bestelling niet kunnen accepteren, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we u geen kosten in rekening brengen voor het product / de producten. Dit kan zijn omdat een product niet op voorraad is, vanwege onverwachte limieten bij onze bronnen die we redelijkerwijs niet konden plannen, omdat we een fout in de prijs of beschrijving van het product hebben vastgesteld of omdat we een leveringstermijn niet kunnen halen die u hebt gespecificeerd.

 

3. Onze producten en betaling

3.1. De afbeeldingen van producten op onze site zijn alleen voor illustratieve doeleinden en uw product kan enigszins afwijken van die afbeeldingen. De productomschrijvingen op de Site, te goeder trouw gegeven, kunnen door ons gewijzigd worden zonder kennisgeving of aansprakelijkheid van ons.

3.2. Materialen en texturen zijn een benadering en kunnen variëren wanneer ze op verschillende computerapparatuur worden bekeken. De verpakking van het product kan afwijken van de afbeelding op onze site.

3.3. Regelmatig, en naar eigen goeddunken, kan de aankoop van onze producten worden onderworpen aan speciale aanbiedingen of promoties. Alle promoties of aanbiedingen zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Wij kunnen de voorwaarden van de promoties of aanbiedingen wijzigen of intrekken, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

3.4. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw.

3.5. We gebruiken Ideal, Amazon, PayPal Express en Klarna als onze betaaldienst aanbieders. We accepteren zowel debit- als creditcards van Mastercard en Visa. Klanten die PayPal gebruiken kunnen betalingen rechtstreeks doen via hun PayPal-rekening.

3.6. U kunt producten op onze Site betalen met onze cadeaubonnen. Onze cadeaubonnen zijn 24 maanden geldig na de laatste activiteit, heet opvragen van tegoed bijvoorbeeld, maar houd er rekening mee dat u uw kaart niet kunt aanvullen met extra tegoed als de kaart is verlopen. Tijdens het afrekenen wordt u gevraagd om het 16-cijferige nummer op de achterkant van de kaart in te voeren. Nadat u de cadeauboncodes heeft ingevoerd, wordt uw betalingssaldo automatisch bijgewerkt met de waarde van de cadeaukaart (en).

3.7. Als er een saldo is die u moet kan het op de gebruikelijke manier met onze normale betalingsaanbieders (zoals vermeld in clausule 3.5). Als u niet de volledige waarde van de cadeaukaart (en) uitgeeft, blijft de rest als saldo op de cadeaubon staan zodat u het een andere keer kan besteden.

 

4. Levering

4.1. De kosten van bezorging en geschatte levertijden worden op onze Site weergegeven. Houd er rekening mee dat wij onze verzendkosten kunnen wijzigen.

4.2. Wij bezorgen de goederen op het adres dat u heeft opgegeven tijdens uw bestelling of op de adresgegevens in uw account. De geschatte leveringsdatum zal zijn zoals door ons aan u gespecificeerd in de verzend email van uw bestelling.

4.3. Wij doen er alles aan om uw producten veilig te leveren en in overeenstemming met specifieke leveringsinstructies die u ons geeft, maar we zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging, schade of verlies als gevolg van het naleven van dergelijke specifieke instructies.

4.4. Als ons aanbod van producten wordt vertraagd door gebeurtenissen buiten onze controle om, nemen we zo snel mogelijk contact met u op om u dit te laten weten en zullen we stappen ondernemen om het effect van de vertraging tot een minimum te beperken. Voorwaarde is wel dat wij niet aansprakelijk zijn voor vertragingen veroorzaakt door de gebeurtenis.

4.5. Goederen (en risico's voor hun) worden uw verantwoordelijkheid vanaf het moment dat we de goederen aan u leveren op het adres door u aangegeven adres(of anderszins in overeenstemming met uw leveringsinstructies).

 

5. Uw rechten om het contract te beëindigen

5.1. Als u een contract beëindigt om èèn reden uiteengezet in 5.1.1 tot 5.1.3 hieronder, eindigt het contract onmiddellijk en zullen wij u het volledige bedrag terugbetalen voor producten die niet zijn geleverd. De redenen zijn:

5.1.1. Wij hebben u verteld over een foutieve prijs of beschrijving van het product dat je besteld hebt en je hebt ons voorafgaand aan de verzending laten weten dat je niet verder wilt gaan;

5.1.2. Wij hebben de levering van de producten opgeschort, of stellen u op de hoogte dat we ze zullen opschorten, in beide gevallen voor een periode van meer dan 14 dagen;

5.1.3. Je hebt een wettelijk recht om het contract te beëindigen vanwege iets dat we verkeerd hebben gedaan.

5.2. Als u een consument bent, heeft u voor de meeste producten die u op onze Site hebt gekocht, het wettelijke recht om van gedachten te veranderen en het contract binnen 14 dagen te annuleren en een terugbetaling te ontvangen. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons, onder de Consumer Contracts Regulations 2013, een e-mail sturen naar support@anglingdirect.nl Als u ons op de hoogte brengt nadat producten naar u zijn verzonden of u deze hebt ontvangen, moet u deze aan ons retourneren. U bent verantwoordelijk voor de kosten van het terugzending van de goederen. We verwerken uw teruggave binnen 14 dagen vanaf de dag waarop we de producten terug ontvangen en betalen u de door u betaalde prijs voor de producten, inclusief bezorgkosten, terug met de methode die u voor de betaling hebt gebruikt. Echter, wij kunnen een verlaging op de betaalprijs aanbrengen wanneer de waarde van de goederen, door het gevolg van uw behandeling, vermindert waardoor het ons niet is toegestaan deze te herbruiken of waar de goederen zich in een ongeschikte staat of beschadigde verpakking bevindt.

5.3. Houd er rekening mee dat sommige producten die op onze website worden verkocht aan bederf onderhevig zijn, in dergelijke gevallen is het gebruikelijke annuleringsrecht voor consumenten (zoals uiteengezet in artikel 5.2) niet van toepassing. We kunnen consumenten ook niet toestaan om het contract te annuleren als de gekochte producten zijn gepersonaliseerd of specifiek voor hen zijn aangepast of in overeenstemming zijn met hun aangegeven specificaties.

 

6. Restituties en retourneringen

6.1. We hebben de wettelijke plicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract. Als u denkt dat een product dat u hebt ontvangen:

6.1.1. komt niet overeen met de beschrijving;

6.1.2. is niet van voldoende kwaliteit;

6.1.3. voldoet niet aan enige relevante garantie die we hebben gegeven;

6.1.4. is op een ander manier defect of gebrekkig,

u dient dan zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via support@anglingdirect.co.uk of telefonisch op +441603400870. We behouden ons het recht om ons redelijk bewijs te sturen van elk product dat door dergelijke problemen wordt getroffen. Consumenten die ons op de hoogte brengen van kwesties die onder dit punt 6.1 aan de orde zijn gesteld, kunnen, afhankelijk van de individuele omstandigheden, recht hebben op restitutie, gerepareerde of vervangende goederen of recht hebben op wat geld terug.

6.2. Niets in deze voorwaarden heeft invloed op uw wettelijke rechten als consument.

 

7. Onze verantwoordelijkheid voor verlies of schade geleden door u

7.1. Als wij niet aan deze voorwaarden voldoen, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt als gevolg van het overtreden van ons contract of het niet gebruiken van redelijke zorg en bekwaamheid, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die is niet te voorzien. Verlies of schade is te voorzien als het duidelijk is dat dit zal gebeuren of als, op het moment dat het contract werd gesloten, wij en u wisten dat dit kon gebeuren, bijvoorbeeld als u het tijdens het verkoopproces met ons besprak.

7.2. We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele manier, waar het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; voor inbreuk op uw wettelijke rechten met betrekking tot de producten, waaronder het recht om producten te ontvangen die zijn: zoals beschreven en matchinformatie die wij u hebben verstrekt en elk monster dat u hebt gezien of onderzocht; van voldoende kwaliteit; geschikt voor een bepaald doel dat ons bekend is gemaakt; en geleverd met redelijke vaardigheid en zorg; en alle rechten onder de Consumer Rights Act 2015.

7.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsverliezen. We leveren de producten alleen voor eindgebruikers. Als u de producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of herverkoop-doeleinden, zijn wij niet aansprakelijk ten aanzien van enig verlies van winst, verlies van zaken, inkomsten of goodwill, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

 

8. Andere belangrijke voorwaarden

8.1. We kunnen deze overeenkomst overdragen aan iemand anders. We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. We zullen u altijd schriftelijk vertellen of dit gebeurt en we zullen ervoor zorgen dat de overdracht uw rechten onder het contract niet beïnvloedt.

8.2. U hebt onze toestemming nodig om uw rechten aan iemand anders over te dragen. U mag uw rechten of uw verplichtingen onder deze voorwaarden alleen aan een andere persoon overdragen als wij hiermee schriftelijk akkoord gaan.

8.3. Niemand anders heeft rechten op grond van dit contract. Dit contract is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht om een van zijn voorwaarden af te dwingen.

8.4. Als een rechtbank een deel van dit contract illegaal vindt, blijft de rest van kracht. Elk van de paragrafen van deze voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante instantie beslist dat een van hen onwettig is, blijven de resterende paragrafen volledig bindend en rechtsgeldig.

8.5. Zelfs als we vertraging oplopen bij het afdwingen van dit contract, kunnen we het later nog afdwingen. Als we niet onmiddellijk erop aandringen dat u iets moet doet wat u op grond van deze voorwaarden moet doen, of als wij vertraging oplopen bij het nemen van stappen tegen u met betrekking tot uw contractbreuk, betekent dat niet dat u die dingen niet hoeft te doen en dit belet ons niet om op een later tijdstip maatregelen te nemen. Als u bijvoorbeeld een betaling mist en wij u niet achtervolgen, maar we blijven de producten leveren, kunnen we u toch verplichten om de betaling op een later tijdstip uit te voeren.

8.6. Gebruik van uw persoonlijke gegevens. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken op de manieren die zijn uiteengezet in ons Privacybeleid, dat u hier kunt vinden.

8.7. Toepasbare wetten. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Engelse recht en u kunt gerechtelijke stappen ondernemen met betrekking tot de producten in de Engelse en de Welshe rechtbank.


Promotie Code Algemene Voorwaarden

 

Promotiecodes zijn alleen geldig voor bestellingen die online worden geplaatst, tenzij anders vermeld.

Promotiecodes geven u op het moment van bestellen recht op een besparing op een nieuwe bestelling die bij Angling Direct is geplaatst.

Angling Direct behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren als naar zijn mening een promotiecode ongeldig is voor het plaatsen van de bestelling.

Promotiecodes zijn alleen geldig voor specifieke producten zolang de voorraad strekt en kunnen op elk moment worden ingetrokken. Sluit alle financiële deals en transacties, bezorgkosten en cadeaubonaankopen uit.

Promotiecodes zijn niet geldig in combinatie met andere promoties. Aanbieding is niet geldig op uitverkoop artikelen of andere scherp geprijsde artikelen.

In het geval van retournering van een artikel, wordt de oorspronkelijke aankoop bedrag terugbetaald met aftrek van korting (indien toepasselijk), eventuele verzend-, geschenkverpakking- of geschenkkaartkosten.

In het geval dat een deel van de bestelling wordt geretourneerd, wordt de waarde van de korting die op die order wordt toegepast, evenredig over de goederen verdeeld. Het bedrag in contanten dat deze waarde overschrijdt, verminderd met de kosten voor verzending, geschenkverpakking of geschenkbon die in rekening zijn gebracht op de oorspronkelijke bestelling, wordt teruggegeven aan de klant. De promotiekorting wordt niet toegepast op vervangende artikelen, als de aanbieding nog steeds geldig is op het moment van retourneren, moet u een nieuwe bestelling plaatsen met de originele promotiecode.

In het geval dat een deel van de bestelling wordt geretourneerd, wordt de waarde van de promotiecode evenredig verdeeld tussen de goederen. Het contante bedrag dat deze waarde overschrijdt, minus eventuele bezorgkosten of geschenkverpakkosten die in rekening worden gebracht op de oorspronkelijke bestelling, wordt teruggegeven aan de klant.

In het geval van retourzendingen betekent dit dat de bestelling niet langer in aanmerking komt voor de geadverteerde promotie, behoudt Angling Direct het recht om de korting van de aanbieding af te trekken van de terugbetaling.

Gratis leverings aanbiedingen zijn alleen van toepassing op standaardlevering in het Europeese Unie.

Bij promoties waarbij er een gratis of een half prijsartikel is bij het kopen van meerdere artikelen, houd er rekening mee dat de korting wordt toegepast op het goedkoopste artikel.

Angling Direct behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Promotiecodes gevonden in Angling Direct folders zijn alleen van toepassing op artikelen geadverteerd in de folder.


Facebook Competities

 

Om deel te nemen volgt u eenvoudig de online-instructies op www.facebook.com/anglingdirect. U moet voor de vermelde einddatum aangemeld zijn.

AANKOOP NIET VERPLICHT.

Een samenvatting van de prijsdetails is online beschikbaar. Volledige informatie kan worden verkregen door een e-mail te sturen naar media@anglingdirect.co.uk met 'Terms' in de onderwerpregel. Er kan slechts één inzending per persoon worden ingediend. Er worden geen bulkinvoeringen of invoer van derden geaccepteerd. Je moet ouder zijn dan 18 jaar en een inwoner van het Europeese Unie om deel te nemen aan de trekking. We behouden ons het recht voor om de prijs te vervangen door een van vergelijkbare waarde.

De naam van de winnaar wordt online geplaatst op www.facebook.com/anglingdirect.

Prijzen worden willekeurig getrokken uit alle deelnemers. Prijzen die een specifiek antwoord op een vraag vereisen, zullen uit de juiste inzendingen worden getrokken.

De beslissing van de promotor is definitief en kan niet over worden gecorrespondeerd. We behouden ons het recht om foto's, namen en provincies van prijswinnaars te laten zien in toekomstige publicaties en promoties.

Deze promotie staat niet open voor medewerkers van Angling Direct of hun familie, aanverwante agenten of iemand die betrokken is bij de promotie.

We behouden ons het recht om de waarde van de prijs toe te passen op openstaande accounts van Angling Direct. Deze prijzentrekking kan worden aangeboden voor andere Angling Direct-promoties en wordt gepromoot in het Europeese Unie. De promotor is Angling Direct B.V., Dirk Hartogweg 14 DC1 Unit 5, 5928 LV, Venlo. Geregistreerd in Nederland- 863029607. BTW nr. NL 836029607B01


E-Cadeaubonnen

 

Winkel zoals gebruikelijk op de website en ga dan naar de betaalpagina. Tijdens het afrekenen wordt u gevraagd om een 16-cijferige code in te voeren.

Voor meerdere email cadeaubonnen voert u één code per keer in.

Na het invoeren van de bon code wordt het bestelbedrag automatisch geactualiseerd met aftrek van de bon(nen) waarde. Als er eventueel nog een bedrag open om te betalen, kunt u op de gebruikelijke manier een debet- of creditkaart gebruiken.

Als u niet de volledige bedrag van de bon(nen) uitgeeft, blijft het restant als saldo op de email cadeaubon staan, zodat u het een andere keer kunt uitgeven. Uw cadeaubon is 24 maanden geldig na ontvangst, maar houd er rekening mee dat u uw cadeaubon niet kunt aanvullen met een extra tegoed als de kaart is verlopen.

U heeft ook de mogelijkheid om de email cadeaubon waarde in te wisselen als een tegoed op uw Angling Direct account. Om dit te doen, logt u in (Mijn Account) op www.anglingdirect.nl. Open de Cadeaubon pagina en klik op de knop Cadeaubon inwisselen, voeg vervolgens het 16-cijferige nummer toe die op de achterkant van de cadeaubon staat.

Als u online met uw cadeaubon aangeschafte artikelen moet retourneren , dan zullen wij uw bestaande cadeaubon of uw online account crediteren voor verdere aankopen.

Omzetting in contanten is niet toegestaan. De E-cadeaubon kan alleen online bij Angling Direct worden gebruikt.

Als u merkt dat uw email cadeaubon niet wordt geaccepteerd bij het afrekenen, controleer dan het kaartnummer en probeer het opnieuw. Als u problemen blijft ondervinden, stuur dan een e-mail naar onze klantenservice of bel ons op 0044 1603 400870 tussen 9 en 17 uur, maandag tot en met vrijdag.


To top