Privacy beleid voor de website

Introductie

Welkom bij het privacybeleid van Angling Direct B.V. Angling Direct B.V. wordt in deze privacyverklaring aangeduid als "Angling Direct", "wij", "ons", "onze".

Angling Direct respecteert uw privacyrechten en zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid informeert u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie wanneer u ons bezoekt en onze website gebruikt (ongeacht waar u ons bezoekt), legt uw privacyrechten uit en hoe u wettelijk beschermd bent.

Gebruik alstublieft ook de lijst met terminologie. Het helpt u om individuele termen in dit privacybeleid te begrijpen.

Belangrijke informatie en wie wij zijn

De Gegevens die wij verzamelen

Hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld

Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Internationale Transfers

Gegevensbeveiliging

Het vasthouden van gegevens

Uw wettelijke rechten

Terminologielijst

Belangrijke informatie en wie wij zijn

Doel van dit privacybeleid

Met dit privacybeleid willen we u informeren hoe Angling Direct uw persoonlijke gegevens op deze website verzamelt en verwerkt. Dit omvat ook gegevens die u via deze website verstrekt, wanneer u zich aanmeldt bij uw account, zich abonneert op onze nieuwsbrief, een product koopt, uw bestelling volgt of deelneemt aan een wedstrijd.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen. Wij verzamelen bewust geen informatie van kinderen.

Het is belangrijk dat u dit privacybeleid en andere privacy-verklaringen leest die wij verstrekken bij specifieke gelegenheden wanneer wij uw persoonlijke informatie verzamelen of verwerken, zodat u volledig weet hoe en waarom wij uw informatie gebruiken , Deze privacyverklaring is een aanvulling op andere privacy verklaringen en is niet bedoeld om anderen te vervangen.

Gegevensbeheer

Angling Direct is de gegevensbeheerder en verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens.

We hebben ook een Data Naleving Manager die alle vragen over dit privacybeleid kan beantwoorden. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, inclusief de uitoefening van uw wettelijke rechten, neem dan contact op met de Data Compliance Manager, die u op de volgende manier kunt contacteren:

Contact informatie

De volledige details zijn:

Volledige bedrijfsnaam: Angling Direct B.V.(BTW nummer NL 836029607B01)

Naam van Data Compliance Managers: Colin Heinen

E-Mailadres: data.protection@anglingdirect.co.uk

Postadres: Dirk Hartogweg 14 DC1 Unit 5, 5928 LV, Venlo

Je hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). We zouden het echter op prijs stellen als je eerst contact opneemt met ons over je zorgen zodat we de mogelijkheid hebben dit met je te bespreken alvorens je contact opneemt met de AP.

Wijzigingen in het privacybeleid en onze verplichting om u te informeren

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 30.04.2018.

De wet inzake gegevensbescherming in het Verenigd Koninkrijk zal op 25 mei 2018 worden gewijzigd. Hoewel deze privacyverklaring het merendeel van uw rechten volgens de nieuwe wetgeving bevat, kunnen we mogelijk nog niet reageren op sommige van uw verzoeken (bijvoorbeeld een verzoek om overdracht van uw persoonlijke gegevens) tot mei 2018, omdat we er nog steeds aan werken onze systemen gereed te maken voor enkele van deze wijzigingen.

Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die we over u hebben, juist en actueel is. Laat het ons weten als uw persoonlijke gegevens verandert tijdens uw relatie met ons.

Links van Derden

Deze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. We kunnen bijvoorbeeld links toevoegen naar een fabrikant van producten op onze website. Als u op deze links klikt of ernaar linkt, kunnen derden informatie over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en nemen geen verantwoordelijkheid voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan het privacybeleid te lezen op alle websites die u bezoekt.

De gegevens die wij verzamelen

Persoonlijke gegevens of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon van waaruit die persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens)

Wij kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen die we hebben gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens omvat voornaam, achternaam, middelste naam of initialen, gebruikersnaam of soortgelijke inditificatie.
 • Contact gegevens omvat factuuradres, afleveradres, emailadres en telefoonnummer.
 • Financiële gegevens omvat PayPal-gegevens (met name de transactie-ID) en betaalpas gegevens (opmerking: alleen de laatste vier cijfers van de pas worden opgeslagen).
 • Transactie gegevens bevat details over betalingen van en naar u en andere details van producten die u bij ons hebt gekocht.
 • Technische gegevens omvat internetprotocol (IP) adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform, technologieën om gebruikers van een website bij te houden, advertenties waarop u hebt geklikt op en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
 • Account gegevens omvat uw gebruikersnaam en wachtwoord (die door ons is gecodeerd), aankopen of bestellingen door u, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.
 • Gebruik gegevens bevat informatie over hoe u onze website en producten gebruikt.
 • Marketing- en Communicatie gegevens omvat uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze externe partijen en uw communicatievoorkeuren.

We verzamelen en gebruiken ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor verschillende doeleinden en delen deze. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden niet wettelijk beschouwd als persoonlijke informatie omdat deze uw identiteit niet direct of indirect identificeert. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens verzamelen om te bepalen hoeveel procent van de gebruikers toegang heeft tot een bepaalde webpagina-functie. Als we geaggregeerde gegevens echter op een zodanige manier combineren of aggregeren dat u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd, behandelen we die gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens, die vervolgens worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

We verzamelen geen speciale categorieën van persoonlijke gegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische- en biometrische gegevens) . We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Als u geen persoonlijke gegevens verstrekt

Wanneer we persoonlijke gegevens moeten verzamelen volgens de wet of op basis van een contract dat we met u hebben (bijvoorbeeld om de door u bestelde producten te leveren), en als u die gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat om het contract uit te voeren dat we hebben of proberen met u aan te gaan. In dit geval kunnen we de bestelling mogelijk niet voltooien, maar we zullen u op de hoogte stellen als dit het geval is.

Hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen waaronder:

 • Directe interacties. U kunt ons uw Identiteits-, Contact- en Financiële Gegevens verstrekken door formulieren in te vullen, producten bij ons te bestellen of per post, telefoon, e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Dit omvat persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u:

  • Onze producten bestelt;
  • een account op onze website aanmaakt;
  • zich aanmeldt voor onze beloningsschema;
  • abboneert op onze nieuwsbrief;
  • aanvraag doet voor het toesturen van marketing informatie;
  • deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête; of
  • ons wat feedback geeft of een beoordeling achterlaat.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website verzamelen we mogelijk automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browse-acties en patronen. We verzamelen deze persoonlijke gegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogboeken, bijhouden van gebruikers van websites, sessieherhaling en andere vergelijkbare technologieën.
 • Derden und publiek beschikbare bronnen. We kunnen persoonlijke gegevens over u ontvangen van verschillende externe partijen en openbare bronnen, zoals hieronder uiteengezet:
 • Technische gegevens van de volgende partijen:
  • (a) aanbieders van Analyses;
  • (b) advertentienetwerken; en
  • (c) zoekinformatieleveranciers.
 • Contact-, Financiële- und Transactie-gegevens van leveranciers van technische, betalings-, consumentenkrediet- en leveringsdiensten.
 • Identiteits- und contactgegevens van Datamakelaars of aggregators.
 • Identiteits- und contactgegevens van openbaar beschikbare bronnen zoals handel registers en het kiesregister binnen de EU.
 • Identiteits-, Contact- und Transacties gegevens van klantenservice van softwareleveranciers.

Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. In de Meeste gevallen gebruiken wij uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden:

 • Om het contract te vervullen dat we momenteel met u afronden of al hebben voltooid. Bijvoorbeeld om uw bestelling te verwerken en de producten naar u te verzenden.
 • Als wij (of een derde partij) een legitiem belang hebben en uw belangen en fundamentele rechten zich daar niet tegen verzetten.
 • Als we een wettelijke verplichting of verplichting aan een regelgevende instantie moeten voldoen.

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende rechtsgrondslagen waarop wij onze verwerking van uw persoonlijke gegevens kunnen baseren.

In principe is toestemming niet de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, tenzij we u per e-mail marketingmateriaal sturen. U hebt het recht om de toestemming voor marketing op elk gewenst moment in te trekken door contact met ons op te nemen.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken

In het volgende overzicht hebben we beschreven hoe we uw persoonlijke gegevens willen gebruiken en op welke juridische basis wij ons baseren. We hebben ook onze legitieme belangen beschreven waar dit van toepassing is.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens mogelijk om meer dan een legitieme reden kunnen verwerken. Dit is afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw persoonlijke gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de specifieke wettelijke reden waarop we vertrouwen bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens, als de onderstaande tabel meer dan één reden geeft.

Doel/Activiteit Type gegevens Legale basis voor verwerking, inclusief basis van legitiem belang
Registratie nieuwe klant (a) identiteit
(b) contact
Het nakomen van een contract met u
Bestelverwerking en verzending, zoals:
(a) het beheer van betalingen en vergoedingen
(b) het verzamelen en innen van geld dat aan ons verschuldigd is
(a) identiteit
(b) contact
(c) financiën
(d) transactie
(e) account
(f) marketing en communicatie
(a) nakoming van een contract met u
(b) Nodig voor het beschermen van onze legitieme belangen (inning van bedragen die ons verschuldigd zijn)
Het beheer van de relatie met u omvat:
(a) meldingen van wijzigingen in onze verkoopvoorwaarden of privacybeleid
(b) Vraag een productrecensie te plaatsen of deel te nemen aan een enquête
(c) Ondersteuning bieden voor onze producten
(a) identiteit
(b) contact
(c) Account
(d) Transactie
(e) marketing en communicatie
(a) nakoming van een contract met u
(b) Nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(c) Nodig om onze legitieme belangen te beschermen (om onze gegevens up-to-date te houden en om te analyseren hoe onze klanten onze producten gebruiken)
Om u toe te staan deel te nemen aan wedstrijden, competities of enquêtes (a) identiteit
(b) contact
(c) Account
(d) gebruik
(e) marketing en communicatie
(a) nakoming van een contract met u
(b) Nodig om onze legitieme belangen te beschermen (analyseren hoe onze klanten onze producten gebruiken, producten ontwikkelen en ons bedrijf ontwikkelen)
Om ons bedrijf en deze website te beheren en beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens) (a) identiteit
(b) contact
(c) Account
(d) gebruik
(a) Nodig om onze legitieme belangen te beschermen (ons bedrijf te runnen, administratieve en IT-diensten aan te bieden, netwerkbeveiliging, fraude te voorkomen en in verband met bedrijfsherstructurering of bedrijfsherstructurering)
(b) Om aan een wettelijke verplichting te voldoen
Om u relevante website-inhoud en advertenties te tonen en om de effectiviteit van onze promotionele activiteiten te evalueren (a) identiteit
(b) contact
(c) Transactie
(d) account
(e) gebruik
(f) marketing en communicatie
(e) Technisch
Nodig om onze legitieme belangen te beschermen (analyseren hoe onze klanten onze producten gebruiken, producten ontwikkelen, ons bedrijf ontwikkelen en gebruiken in onze marketingstrategie)
Data-analyse ter verbetering van onze website, onze producten, marketing, relaties met klanten en hun ervaring te verbeteren (a) Transactie
(b) Technisch
(c) gebruik
Nodig om onze legitieme belangen te beschermen (klantentypen voor onze producten te definiëren, onze website bij te werken, onze activiteiten te ontwikkelen en te gebruiken in onze marketingstrategie)
Het aanbieden van consumentkredietfinanciering voor bestelde producten (a) identiteit
(b) contact
(c) Financiën
(d) Transactie
(e) accountinformatie
(a) Om een contract met u te vervullen
(b) Nodig om onze legitieme belangen te beschermen (om uw informatie aan de kredietverstrekker voor consumenten te verstrekken om te beoordelen of u in aanmerking komt voor leningfinanciering)
Om u suggesties en aanbevelingen te geven over producten die voor u van belang kunnen zijn (a) identiteit
(b) contact
(c) Transactie
(d) Technisch
(e) gebruik
(f) account
Nodig om onze legitieme belangen te beschermen (producten ontwikkelen en ons bedrijf ontwikkelen)

 

Marketing

We streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot bepaalde gebruik van persoonlijke gegevens, met name rond marketing en reclame. We hebben een systeem opgezet waarmee u bepaalde beslissingen over uw gebruik van persoonlijke gegevens kunt bekijken en nemen, bijvoorbeeld door voorkeuren in te stellen voor de specifieke soorten marketing waarin u mogelijk geïnteresseerd bent: https://www.anglingdirect.nl/customer/account

Promotie aanbiedingen van ons

We kunnen uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielinformatie gebruiken om een indruk te krijgen van wat u zou willen of nodig hebben, of wat u mogelijk van belang zou kunnen zijn. Dus we bepalen welke producten en aanbiedingen voor u van belang kunnen zijn.

U ontvangt marketinginformatie van ons als u informatie bij ons hebt opgevraagd of een van onze producten hebt gekocht, als u ons informatie hebt verstrekt over uzelf tijdens deelname aan een wedstrijd of als u zich aanmeldt voor een promotie, en in al dergelijke gevallen bent u niet tegen hebben ervoor gekozen om deze marketinginformatie te ontvangen.

Marketing van derden

We verzamelen uw uitdrukkelijke toestemming voordat we uw persoonlijke informatie bekendmaken aan bedrijven die geen deel uitmaken van Angling Direct of onze groep van bedrijven voor marketingdoeleinden.

Afmelding

U kunt ons of de derde partij op elk moment laten weten dat u geen marketinginformatie meer wenst te ontvangen. Hiertoe meldt u zich aan bij de website en vinkt u het selectievakje aan of verwijdert u het vinkje uit het selectievakje. U kunt ook op de herroepingslinks klikken in de marketinginformatie die u hebt ontvangen of contact met ons opnemen.

Als u besluit dat u deze marketinginformatie niet langer wenst te ontvangen, heeft dit geen invloed op de persoonlijke informatie die u ons verstrekt in verband met de aankoop van een product, een garantieregistratie, productervaring of een ander proces.

Verandering van doel

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs kunnen aannemen dat we deze om een andere reden moeten gebruiken en dat de reden in overeenstemming is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wilt hebben over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.

Als we uw persoonlijke gegevens voor een ander doel moeten gebruiken, ontvangt u van ons bericht en leggen we u de juridische basis uit die ons daartoe in staat stelt. Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens onder de bovenstaande regels kunnen gebruiken zonder uw medeweten en zonder uw toestemming, als dit wettelijk verplicht is of is toegestaan.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken aan de volgende partijen voor de doeleinden uiteengezet in sectie 4 hierboven.

 • Interne derde partijen, zoals beschreven in de terminologielijst.
 • Externe derde partijen, zoals beschreven in de terminologielijst.
 • Derden aan wie we delen van ons bedrijf of activa verkopen of overdragen, of met wie we delen van ons bedrijf of activa samenvoegen. Het kan ook zijn dat we andere bedrijven willen kopen of fuseren met andere bedrijven. Als er iets verandert in ons bedrijf, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens gebruiken zoals beschreven in dit privacybeleid.

We eisen van alle externe partijen dat ze de beveiliging van uw persoonlijke gegevens respecteren en behandelen zoals vereist door de wet. We staan niet toe dat externe dienstverleners uw persoonlijke gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden. Deze mogen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Internationale Transfers

Wij dragen uw persoonlijke gegevens niet over buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Gegevensbeveiliging

We hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens verloren gaan of per ongeluk worden gebruikt en dat onbevoegde personen toegang tot de gegevens kunnen krijgen, deze kunnen wijzigen of vrijgeven. Bovendien hebben alleen werknemers, agenten, contractanten en derden toegang tot uw persoonlijke gegevens die ze om zakelijke redenen moeten weten. Deze verwerken uw persoonlijke gegevens alleen volgens onze instructies en moeten ze geheim houden. We hebben procedures ingesteld wanneer we vermoeden dat er sprake is van een inbreuk in de persoonlijke gegevens en we zullen u en de juiste regelgevende instanties op de hoogte brengen wanneer wettelijk vereist.

Het vasthouden van gegevens

Hoe lang wordt mijn persoolijke informatie vastgehouden?

We slaan uw persoonlijke informatie alleen op zolang deze nodig is voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld. Dit omvat de doeleinden waarvoor moet worden voldaan aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken en of we kunnen die doelen bereiken met andere middelen en de toepasselijke wettelijke vereisten.

U kunt bij ons informatie opvragen over de bewaartijden met betrekking tot verschillende aspecten van uw persoonlijke gegevens.

Onder bepaalde omstandigheden hebt u volgens de Data Protection Act rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Als u meer wilt weten over deze rechten, klikt u op de onderstaande links:

 • Vraag toegang tot uw persoonlijke gegevens.
 • Vraag om correctie van uw persoonlijke gegevens.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens
 • Vraag een beperkte verwerking van uw persoonlijke gegevens aan.
 • Verzoek om overdracht van uw persoonlijke gegevens.
 • Recht om uw toestemming in te trekken.

Neem contact met ons op als u bovenstaande rechten wilt uitoefenen.

Normaal gesproken geen extra kosten

U hoeft geen extra kosten te betalen om toegang tot uw persoonlijke gegevens te verkrijgen (zelfs niet voor de uitoefening van uw andere rechten). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond is, uw verzoeken zijn repetitief of zeer verreikend. Onder deze omstandigheden kunnen we ook weigeren uw verzoek te verwerken.

Wat we van u nodig hebben

We hebben mogelijk bepaalde informatie van u nodig om uw identiteit te bevestigen en om uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te garanderen (of uw andere rechten uit te oefenen). Dit zijn beveiligingsmaatregelen die we nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens niet bij iemand terechtkomen die het recht niet heeft om het te ontvangen. Het kan ook zijn dat we u om meer informatie vragen in verband met een verzoek van u voor een snellere verwerking.

Tijdslimiet

We streven ernaar om binnen een maand een legitiem verzoek te verwerken. Het kan soms meer dan een maand duren, als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u een hele reeks verzoeken hebt ingediend. In dit geval zullen we u hierover informeren en houden we u op de hoogte.

Terminologielijst

WETTIGE BASIS

Legitieme interesse is in ons belang om ons bedrijf te besturen en te beheren, zodat we u het beste product en de veiligste ervaring kunnen bieden. We zorgen ervoor dat we alle mogelijke gevolgevn voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overweging nemen en in evenwicht brengen voordat we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor onze legitieme belangen. Wij gebruiken uw persoonlijke informatie niet voor activiteiten waarbij onze interesses zich terugtrekken van de impact op u (tenzij we uw toestemming hebben, zijn wij verplicht dit bij wet te doen, of dit is toegestaan door de wet). Als u meer informatie wenst over hoe we onze legitieme belangen afwegen tegen hoe u bepaalde activiteiten zou kunnen beïnvloeden, neem dan contact met ons op

Naleving van een contract betekent de verwerking van uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent bij het contract of als er stappen worden ondernomen op uw verzoek voordat een dergelijk contract wordt gesloten.

Naleving van wettelijke verplichtingen of een plicht opgelegd door een regelgevende instantie houdt in dat uw persoonlijke informatie moet worden verwerkt indien nodig om te voldoen aan een wettelijke of door een regelgevende instantie opgelegde verplichting.

 

DERDEN

Interne Derden

Andere bedrijven in de Angling Direct-groep die optreden als gezamenlijke gegevenscontroleurs of gegevensverwerkers en zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.

Externe Derden

 • Serviceproviders voor gegevensverwerking die IT, marketing, systeembeheer of andere diensten leveren.
 • Kredietverstrekkers die optreden als verwerkers of gezamenlijke financiers die kredietfinanciering verstrekken of kunnen verstrekken in verband met de aankoop van een product.
 • Professionele adviseurs die optreden als verwerkers of gezamenlijke controleurs, waaronder advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars.
 • HM Revenue & Customs (belastingdienst), toezichthouders en andere adjuncten.

 

UW WETTELIJKE RECHTEN

U hebt het recht:

Toegang vragen tot uw persoonlijke informatie (beter bekend als het "recht op informatie van de betrokkene"). Dit geeft u recht op een kopie van uw persoonlijke gegevens die we over u hebben en dat u kunt verifiëren dat we deze gegevens verwerken in overeenstemming met de wet.

Correctie aanvragen van de persoonlijke gegevens die we over u hebben. Hiermee kunt u onvolledige of onjuiste gegevens corrigeren zoals wij die bij u hebben, maar het kan nodig zijn dat wij controleren of de gegevens die u verstrekt juist zijn.

Verwijdering aanvragen van uw persoonlijke data. Dit stelt u in staat om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen als er geen geldige reden is voor verdere verwerking van deze gegevens. U hebt ook het recht om te verzoeken om verwijdering of verwijdering van uw persoonlijke gegevens van ons als u met succes bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking (zie hieronder), wij uw informatie niet hebben verwerkt in overeenstemming met de wet of als wij volgens de lokale wetgeving verplicht zijn uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Houd er echter rekening mee dat we om juridische redenen uw verzoek om annulering niet altijd kunnen inwilligen. Als dit het geval is, zullen we u op de hoogte brengen van deze redenen na ontvangst van uw aanvraag.

Bezwaar maken van de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer we vertrouwen op een legitiem belang (of die van een derde partij) en er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond, omdat u vindt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen waar wij uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die uw rechten en vrijheden schendt.

Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de volgende scenario's op te schorten: (a) als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is maar u niet wilt dat wij het wissen; (c) wanneer u ons nodig hebt om de gegevens te bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.

Overdracht aanvraag van uw persoonlijke gegevens naar u of naar een derde partij. We zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonlijke gegevens verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt, machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvan u aanvankelijk toestemming hebt gegeven aan ons om deze te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een contract met u te sluiten.

Intrekking van toestemming kan op elk moment waarop wij op uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke informatie zijn aangewezen. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die plaatsvond vóór de intrekking van uw toestemming. Het kan zijn dat we u bepaalde producten niet langer kunnen aanbieden als u uw toestemming intrekt. We zullen u op de hoogte stellen als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

To top